Bildung.City, Amsterdam-Duivendrecht  |  22 september 2016

Sprekers

Hieronder treft u een overzicht van de lezingen en de sprekers door wie deze gegeven worden, met daarbij sprekersbijlagen van de verschillende plenaire bijdragen. De bijlagen bevatten een toelichting op de inhoud en een beschrijvend CV.

Depressie: signaleren,  preventieve en de inzet van Ehealth
Hester Duivis, psycholoog/onderzoeker
Klik hier voor de sprekersbijlage

Angstklachten en angststoornissen - wat – wie – waar
Dr. Irene van Vliet , psychiater bij Leids Universitair Medisch Centrum, werkgroeplid Multidisciplinaire Richtlijn Angststoornissen en Zorgstandaard Angststoornissen
Klik hier voor de sprekersbijlage

Cognitieve gedragstherapie bij angst en depressie, hoe werkt dat eigenlijk?
Janneke Ferwerda, gz-psycholoog i.o. tot specialist en cognitief gedragstherapeut VGCT, GGZ NHN
Klik hier voor de sprekersbijlage

Suïcidepreventie bij depressie: suïcide bespreekbaar maken
Remco de Winter, psychiater bij de Parnassia Groep, senior onderzoeker verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam
Klik hier voor de sprekersbijlage