Bildung.City, Amsterdam-Duivendrecht  |  22 september 2016

Programma

13.30 uur – Ontvangst met koffie, thee en iets lekkers

14.00 uur – Depressie: signaleren,  preventieve en de inzet van Ehealth
Hester Duivis, psycholoog/onderzoeker

Depressie komt in Nederland veel voor; bijna 20% van de volwassen ervaart gedurende zijn leven een depressie. Mensen met depressieve klachten vragen niet altijd om hulp. Juist daarom is het van belang dat zorgverleners de klachten kunnen herkennen en vervolgens bespreekbaar maken. Hoe doe je dat als zorgverlener? En wat is de volgende stap? Verwijs je door of ga je zelf een preventieve interventie inzetten? Tijdens deze lezing worden deze vragen beantwoord en worden er verschillende interventies besproken.

14.35 uur – Angstklachten en angststoornissen - wat – wie – waar
Dr. Irene van Vliet , psychiater bij Leids Universitair Medisch Centrum, werkgroeplid Multidisciplinaire Richtlijn Angststoornissen en Zorgstandaard Angststoornissen.

Angstklachten wijzen niet altijd op een angststoornis. Hoe kun je dit differentiëren? Wanneer behandel je zelf en wanneer verwijs je door? Wat zijn vervolgens zinvolle eerste behandelstappen, conform de Richtlijnen en nieuwe Zorgstandaard?

15.15 uur – Koffie- en theepauze
In de brasserie wordt koffie en thee met iets lekkers geserveerd.

15.45 uur – Cognitieve gedragstherapie bij angst en depressie, hoe werkt dat eigenlijk?
Janneke Ferwerda, gz-psycholoog i.o. tot specialist en cognitief gedragstherapeut VGCT, GGZ NHN.

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat cognitieve gedragstherapie bij depressie of bij angst werkt. Maar hoe dan? En hoe sluit je aan bij elke individuele patiënt? Een kort overzicht waarbij wordt stilgestaan bij  de belangrijkste ingrediënten van deze vorm van therapie.

16.20 uur – Suïcidepreventie bij depressie: suïcide bespreekbaar maken
Remco de Winter, psychiater bij de Parnassia Groep, senior onderzoeker verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Suïcide is de tweede niet-natuurlijke doodsoorzaak in Nederland. De meerderheid van de mensen die zich suïcideren heeft een depressie. Slechts 40% is ten tijde van het overlijden bekend bij de Geestelijke Gezondheids zorg (GGz). Een goede suïcide preventie bevindt zich dus voor een groot gedeelte buiten de GGz.
Hoe kan een hulpverlener suïcidaal gedrag herkennen en wat kan hij of zij bij suïcidaal gedrag doen?

16.55 uur – Afsluitende borrel